Flygmedicinskt Centrum

Flygmedicinskt Centrum (FMC) i Malmö är ett självständigt aktiebolag som bedriver flyg- och dykmedicinska undersökningar. FMC är ett av landets två flygmedicinska centra som är godkänt och auktoriserat av Transportstyrelsen som Aeromedical Center (AeMC).

Auktorisationen är europeisk och utfärdas av EASA (European Aviation Safety Authority) genom Transportstyrelsen.

Auktorisationen innebär, förutom en kvalitetssäkring, rättigheten att utföra förstagångsundersökningar av blivande piloter klass 1 och blivande flygledare.

Verksamheten som AeMC startade 2000 i samband med introduktionen av JAA men vår flygläkargrupp har bedrivit flygmedicinsk verksamhet i Skåne i snart 30 år.

FMC flyttade den 1 april inom läkarhuset Ellenbogen. Vi finns nu på bottenvåningen på Snapperupsgatan 12.