EASA klass 1 förstagångsundersökning & intyg

För pilotelever som vill söka till pilotskolor är ett Förstagångs-Intyg vanligtvis ett behörighetskrav.

Vänligen boka i förväg då antalet platser är begränsade, och det tar 3-4 veckor efter provet för certifikatet att utfärdas.

FMC är ett av de enda två flygmedicinska centra i Sverige som gör den förstagångs undersökningen för FCL klass 1.
FMC erbjuder även förstagångs undersökningen för FCL klass 2/3 och cabin crew.
Detta är ett krav för ansökan till vissa flygskolor och YH som TFHS, OSM Aviation Academy och SPU.

Vem är det till?

För pilotelever som vill söka till pilotskolor är ett Förstagångs-Intyg vanligtvis ett behörighetskrav.

Vad ingår?

En förstagångsundersökning klass 1 innefattar ett antal olika moment som du kommer att gå igenom.
  1. Undersökning utförd av flygsköterska som omfattar bl.a. synprov, färgseendetest, blodprovstagning, elektrokardiografi (test av hjärtat), lungfunktionstest och hörselprov.
  2. Undersökning utförd av flygläkare som omfattar genomgång av din hälsohistoria, kroppsundersökning och eventuellt riktade undersökningar.
  3. Undersökning utförd av flygöronläkare som omfattar öronundersökning, hörseltest och undersökning av näsa och svalg.
  4. Undersökning utförd av flygögonläkare med en noggrann test av din syn och undersökning av ögonens yttre och inre delar. Eventuellt kan du bli undersökt med ögondroppar som medför att du får försämrad syn några timmar, vilket innebär att du inte får köra bil efter undersökningen.
  5. Bedömning utförd av flygpsykolog med en genomgång av din psykiska hälsa

Eventuellt måste undersökningen delas upp på två dagar för nedanstående undersökningar. Endast första tillfället kan bokas. Den andra dagen får du i såfall boka vid besöket.

OBS

  • Du måste vara fastande när du kommer för undersökningen. Anledningen är att vi tar ett blodprov för att analysera bl.a. dina blodfetter.

  • Undersökningens olika delar är utspridd över den första undersökningsdagen och det kan förekomma en del väntan mellan varje moment.

  • Dagen avslutas med en genomgång av dina testresultat med flygläkaren som också meddelar dig om du blivit godkänd. Det går inte att i förväg säga när du är färdig med undersökningarna, men tänk på att undersökningarna kan pågå till kl 19:00.

Varför FMC?

På FMC är vi stolta över att vara det ledande flygmedicinska centret i Skandinavien.

FMC är ett av de enda två flygmedicinska centra i Sverige som gör den förstagångs undersökningen för FCL klass 1.
FMC erbjuder även förstagångs undersökningen för FCL klass 2/3 och cabin crew.

FMC är ett av de enda två flygmedicinska centra som är certifierade av Transportstyrelsen. Vi har ett team av erfarna och legitimerade psykologer som är specialiserade på flygpsykologi.

Kontakta oss för att boka en tid eller lära dig mer om EASA Klass 1 Förstagångsintyg.

Hur lång tid tar det att utfärda certifikatet?

& vilka är de vanligaste orsakerna till att mina certifikat är försenade?

Intyget utfärdas vanligtvis 3-4 veckor efter tentamen om inga ytterligare tentor/information behövs.
Några vanliga orsaker till förseningar är oftast att granskare behöver ytterligare information från tidigare tillstånd/behandlingar. Så vi rekommenderar dig att boka provet så tidigt som möjligt för att vara säker.

Kontakta oss

RING
040 - 208125

Telefontider:
Mån-Fri 7:00 - 18:00

E-POST
mottagning@flygmedc.se

Svar inom
1-2 arbetsdagar

Besök oss
Malmö C

Stormgatan 14,
21120 Malmö

50 years of experience

Ledande flygmedicinsk expertis
i Skandinavien

01

certifierat flygmedicinskt centrum

FMC är ett av endast två  flygmedicinska centra certifierade av Transportstyrelsen.

02

fullständig medicinsk kompetens

för att erbjuda alla typer av tjänster inom flygmedicin.

03

EASA
FFA
CASA

Vi har kompetens att utföra alla typer av flygmedicinska undersökningar enligt EASA, FAA och CASA.