Flygmedicinskt Centrum

Flygmedicinskt Centrum (FMC) i Malmö är ett självständigt aktiebolag som bedriver flyg- och dykmedicinska undersökningar. FMC är ett av landets två flygmedicinska centra som är godkänt och auktoriserat av Transportstyrelsen som Aeromedical Center (AeMC).

Auktorisationen för de flygmedicinska undersökningarna är europeisk och utfärdas av EASA (European Aviation Safety Authority) genom Transportstyrelsen.

Auktorisationen innebär, förutom en kvalitetssäkring, rättigheten att utföra förstagångsundersökningar av blivande piloter klass 1 och blivande flygledare.

Verksamheten som AeMC startade 2000 i samband med introduktionen av JAA men vår flygläkargrupp har bedrivit flygmedicinsk verksamhet i Skåne i snart 30 år.

FMC flyttade den 1 juli från läkarhuset Ellenbogen. Vi finns nu på andra våningen på Stormgatan 14 i centrala Malmö, ett stenkast från Malmö Centralstation.