Almindelige spørgsmål

Nedenfor er svar på de mest almindelige spørgsmål vedrørende flyvemedicin

Generel

372 / 5,000 Translation results Translation result De nye lægebestemmelser fra EASA betyder, at den, der skal til en førstegangseksamen klasse 1 (for at blive professionel pilot), skal gennemgå en flyvepsykologisk vurdering og gennemføre stoftest. Det betyder, at den første undersøgelse fra ovenstående dato vil være dyrere og tage længere tid. Du kan læse mere om de nye flymedicinske regler på Transportstyrelsens hjemmeside. Kontakt os i god tid, inden du skal bruge din lægeerklæring for at bestille en undersøgelse!

Du kan bruge briller som pilot. Synsstyrken med eller uden briller skal være 0,7 eller bedre, og ledsynet skal være 1,0 eller bedre. Visuelle fejl mellem +5 og -6 dioptrier eller astigmatisme på mindre end 2 dioptrier udgør normalt ikke et problem for godkendelse. Hvis din synsfejl overstiger +5 eller -6 dioptrier eller din astigmatisme overstiger 2 dioptrier, kan godkendelse overvejes efter udvidede undersøgelser og i samråd med Transportstyrelsen.
Hänvisning EU 1187/2011 MED.B.070

Laseroperation af hornhinden udgør forhindringer. Ansøgeren kan dog godkendes efter at have bestået en godkendt blændingstest og en særlig vurdering af Transportstyrelsen. Se også Transportstyrelsens hjemmeside


Hänvisning AMC1 MED.B.070 (i)

Det afhænger af, i hvor høj grad man er farveblind. Hvis du ikke består den første farvetest (Ishiharas test), kan du gå videre og lave en eller flere udvidede test for at vurdere, om du er farvesikker.


Hänvisning AMC1 MED.B.075

Hvis du er pilot, må du efter godkendelse fra flyvelægen flyve til og med graviditetsuge 26 med OML (multi-pilot limitation) begrænsningen. Du skal derfor kontakte din flyvelæge, hvis du er gravid. Hvis du er kabinepersonale, må du flyve op til graviditetsuge 15. Er du flyveleder, må du arbejde operativt indtil graviditetsuge 34. Hvis du har komplikationer fra din graviditet, skal du muligvis kontakte din flyvelæge.

En indledende flyvemedicinsk undersøgelse for medicinsk klasse 1 har til formål at afklare, om du opfylder de medicinske krav, som EASA-reglerne stiller, og i givet fald at udstede en lægeerklæring. Den indledende undersøgelse omfatter en speciallægeundersøgelse af en flyveøjenlæge og en flyve-otolaryngolog og en flyvelægeundersøgelse ved en flyvelæge. Siden 30. januar 2019 indgår også en vurdering fra en luftfartspsykolog. Til sidst en flyvemedicinsk vurdering af flyvemedicinere. Den flyvemedicinske vurdering er baseret på den lægelige dokumentation, som du medbringer til os, samt de medicinske fakta, der fremkommer på undersøgelsestidspunktet. Bemærk venligst, at den første flyvemedicinske undersøgelse kun inkluderer en klasse 1 lægeerklæring, hvis du består.

Det afhænger af, hvad der er involveret. Hvis det er en mere alvorlig sygdom eller ulykke, kan den gøres gældende, selvom det er lang tid siden. Hvis du ikke har den nødvendige lægelige dokumentation med, kan flyvelægen ikke godkende dig, og det kan også medføre ekstra omkostninger for dig, hvis du efterfølgende skal supplere.

Nej, hvis du er diagnosticeret med ADHD eller har fået diagnosen som barn, kan du ikke blive pilot.

Det afhænger af graden af ​​allergi og hvilken type symptomer du får, når du bliver udsat. Generelt kan man sige, at hvis du får symptomer, der forhindrer dig i at udføre dine opgaver som pilot, er det sandsynligt, at du ikke kan blive godkendt.

For at du kan kombinere pilotfaget med diagnosen ordblindhed, kræves det, at du kan læse og tilegne dig informationen på tjeklister, vejrudsigter, instrumentskærme, søkort mm under flyvning på egen hånd og uden stole på nogen anden. Hjælpemidler til ordgenkendelse er ikke tilladt i pilotuddannelse. Forudsat at en kommende pilot har gennemført det skriftlige træningsarbejde med succes, har han eller hun demonstreret et niveau af læsefærdigheder, der er tilstrækkelige til at betjene et fly sikkert. Hvis en ansøger til et pilotcertifikat ikke kan gennemføre uddannelsen uden hjælp til at læse og skrive, er der ingen rimelige tilpasninger med den nuværende teknologi, der kan foretages for at gøre det muligt for ham eller hende at flyve solo eller forfølge en karriere i pilotfaget.

Det afhænger af, hvilken diagnose der har gjort, at du er i behandling. Forudsætningen for at du kan få en lægeerklæring er, at du er rask i dag, dvs. ikke har nogen diagnose, og at du ikke har nogen igangværende eller nyligt afsluttet behandling. Du skal muligvis lave en tilbundsgående undersøgelse med hensyn til den tidligere sygdom, men det afgøres i forbindelse med besøget.

Transportstyrelsen har udstedt instruktioner til certifikatindehavere af alle klasser vedrørende gennemgang af COVID-infektionen / positiv COVID-test, se deres hjemmeside här.

Flyveleder

Spørgsmålene nedenfor gælder for flyveledercertifikater (klasse 3)

Ja, til og med graviditetsuge 34, dvs. 34+6. Herefter er du uegnet til operativ tjeneste.

Vi arbejder i det svenske Transportstyrelsens certifikatsystem EMPIC og kan forberede dit besøg ved at indtaste oplysningerne fra den sundhedserklæring, du indsender. På denne måde sparer vi omkring 15 minutters administrativ tid under dit besøg.

Fra Den 01/01/2022 har FMC en ny aftale med LFV vedrørende fornyelsesundersøgelser. LFV har valgt ikke at benytte receptionen på Sturup i dette indkøb. FMC har ingen del i denne beslutning. Du er velkommen til FMC på Stormgatan 14 i det centrale Malmø.

Generelt skal du ikke arbejde operativt, når du får indsat ny medicin, før du har fået godkendelse fra din flyvelæge. Fra deponeringen til brugbarhedsvurderingen kan foretages, bør der være gået noget tid for at sikre, at lægemidlet har den tilsigtede virkning, og at der ikke er opstået bivirkninger. Flyvesikkerhedsvurderingen for lægemiddelbehandling omfatter både årsagen til behandlingen (diagnosen), selve behandlingen og dens mulige bivirkninger og andre påvirkninger i kroppen.

Overfladiske procedurer under lokalbedøvelse pålægger generelt ingen begrænsninger for din operationsevne. Det kan dog ske, hvis der er en komplikation til proceduren. Du bør derefter kontakte din flyvelæge.

Luftfartspsykologi

Nedenstående spørgsmål gælder for den flyvepsykologiske egnethedstest udført af Flyvemedicinsk Center, medmindre andet er angivet.

En flyvemedicinsk undersøgelse er en omfattende helbredsundersøgelse for at sikre, at du opfylder de flyvemedicinske krav som pilot. Består du flyvemedicinsk eksamen, får du et flyvelægecertifikat, som er en af ​​to dele af flyvemedicinsk bevis. Flyvemedicinsk certifikat skal fornyes årligt, hvis du er erhvervspilot (klasse 1).
Det flyvepsykologiske egnethedstest har til formål at sikre, at du er i stand til at gennemføre en flyveuddannelse og er et krav for at kunne søge ind på de flyveskoler, der drives på vegne af YH-myndigheden. Testen undersøger dine kognitive evner (f.eks. samtidig kapacitet, træthed, hukommelse).

Gyldighedsperioden er fem år, regnet fra den 31. december i det år, testen blev gennemført.

Når du kommer til os til en flyvepsykologisk egnethedstest, tager flypsykologen en kopi af dit ID-kort og laver en kort samtale med dig. Herefter vil du blive introduceret til, hvordan den computerbaserede test fungerer. Den består af 21 deltest, der på forskellig vis tester egenskaber, der er vigtige for pilotfaget. Testen tager omkring 4-5 timer. Efter at have gennemført testen gennemgår flypsykologen dine resultater. Hvis du bliver godkendt, får du et certifikat.

Testlederen gennemgår resultaterne sammen med dig, og hvis du ikke er godkendt, finder du tidligst ud af, hvornår det er egnet for dig at tage testen igen.

Flyvemedicinsk indledende undersøgelse giver dig en klasse 1 lægeerklæring, hvis du består. Dette er et certifikatdokument, der giver dig tilladelse til at flyve som kommerciel pilot i hele EU. Du har derfor mulighed for at tage flyvetræning i alle EU-medlemslande. Den tilpassede flypsykologiske egnethedstest giver dig ret til at ansøge om pilotuddannelseskurserne fra Norges Tekniske Universitetsmyndighet (i øjeblikket TFHS Ljungbyhed og OSM Aviation Västerås).

Diverse

FMC er en privat sundhedsklinik og har ikke overenskomst med sundhedsvæsenet. Den form for sundhedsydelser, som FMC udfører vedrørende vurdering af serviceevne, betales ikke af amtsskatten, men af ​​den enkelte eller dennes arbejdsgiver. Det betyder, at FMC ikke har nogen henvisningsret til det sædvanlige sundhedsvæsen. FMC kan dog hjælpe med at designe en såkaldt selvhenvisning, som den enkelte kan indsende til deres sundhedscenter for yderligere undersøgelse. Egenhenvisningen skal prioriteres af sundhedsvæsenet på samme måde som henvisninger fra læger i sundhedsvæsenet. Bemærk venligst, at FMC kan opkræve gebyrer for alle hjælpetjenester.

Kontakt os

RING
040 - 208125

Telefontid:
Mån-Fri 7:00 - 18:00

E-POST
mottagning@flygmedc.se

Svar indeni
1-2 arbetsdagar

Besøg os
Malmø C

Stormgatan 14,
21120 Malmö