Denna sida är avsedd för bokning för avtalspatienter för Previa. Bokning här kan endast ske av utsedd person enligt samarbetsavtal. 

Avbokning och ombokning görs per mejl till ekonomi@flygmedc.se.

OBS! När tiden är bokad, försvinner tiden i nedanstående kalender. När hela dagen är bokad, försvinner hela dagen i nedanstående kalender.